Đá gà Thomo Campuchia ngày 8 tháng 12 năm 2019 – Full clip đá gà HD

839

LINK XEM TRỰC TIẾP ››

Các bạn đang xem video đá gà Thomo Campuchia ngày 8 tháng 12 năm 2019, đá gà Campuchia với những trận gà đặc sắc được phát lại với chất lượng video tốt nhất, những trận đá gà tre Thomo hấp dẫn đỉnh cao trên web XemDaGa.Tv được chúng tôi cập nhật hàng ngày hàng giờ sau mỗi trận đấu, đặc biệt các bạn có thể xem đá gà trực tiếp tại web của chúng tôi.

TRẬN 1 – A Thành vs A Hưng – đá đồng 50tr

TRẬN 2 – A Kiên vs A Tý – đá đồng 50

TRẬN 3

TRẬN 4 – A Tý vs A Quách  – Đỏ ăn 8.5  xổ 100

TRẬN 5 – A Long vs A Cường – Đá đồng 100tr

TRẬN 6 – A Liêm vs A Tùng – Đá đồng 100tr

TRẬN 7 – A Cò vs A Lý – Đá đồng 100tr

TRẬN 8 – A Long vs A Nguyên – Đá đồng 100tr

TRẬN 9 – A Vinh vs A An Trường Võ – Đá đồng 100tr

TRẬN 10 – A Phát vs A An Tính – Đá đồng 100tr

TRẬN 11 – A Lợi vs A An Tùng – Đá đồng 100tr

TRẬN 12 – A Sỹ vs A Cường  – Đỏ ăn 9  xổ 100

TRẬN 13 – A Trường vs A Nguyên – Đá đồng 500tr – Gà hay

TRẬN 14 – A Tính vs A Vũ  – Đỏ ăn 9  xổ 100tr

TRẬN 15 – A Phát vs A Andy  – Đỏ ăn 9  xổ 100tr

TRẬN 16 – A Tài vs A Ken  – Đỏ ăn 9  xổ 200tr

TRẬN 17 – A Hiếu vs A An Trường Võ – Đá đồng 100tr

TRẬN 18- A Lâm vs A Sỹ  – Đỏ ăn 8.5  xổ 100tr

TRẬN 19- A 7 vs A Hiếu  – Đỏ ăn 9  xổ 100tr

TRẬN 20 – A Vinh vs A Phát- Đá đồng 100tr

TRẬN 21- A Có vs A Kỳ  – Đỏ ăn 9  xổ 100tr

TRẬN 22- ATV vs Chú Đực   – Đỏ ăn 9  xổ 100tr

TRẬN 23 – A Sỹ vs A Côn- Đá đồng 50tr

TRẬN 24- A Nguyên vs A Bờm   – Đỏ ăn 9  xổ 100tr

TRẬN 25 – A Lý vs A Tóa – Đá đồng 100tr

TRẬN 26- A Hiếu vs Chú Đực   – Đỏ ăn 8.5  xổ 100tr

TRẬN 27- A Vũ vs A Chí   – Đỏ ăn 9  xổ 100tr

TRẬN 28 – Chú Cấm vs A Win – Đá đồng 100tr – chạy xe 

TRẬN 29 – A Quách vs A Phước – Đá đồng 100tr

TRẬN 30 – A Quách vs A Tuấn – Đá đồng 50tr

TRẬN 31 – A Quân vs A Khánh – Đá đồng 50tr

TRẬN 32- A Cường vs A Dũng   – Đỏ ăn 9  xổ 50tr

TRẬN 33- A Che vs A Hiếu   – Đỏ ăn 9  xổ 50tr

TRẬN 34- A Thiện Nguyễn vs A Có   – Đỏ ăn 8.5  xổ 50tr

TRẬN 35 ĐÁ GIẢI –  A Lợi BD vs A Tài B.Tre   1-0

TRẬN 36 ĐÁ GIẢI –  A Tèo B vs A An trường Võ  1-0

TRẬN 37 ĐÁ GIẢI –  A Tú Anh vs A Út Dậu 0-1

TRẬN 38 ĐÁ GIẢI –  A QTC vs A Tâm Đh 1-0

TRẬN 39 ĐÁ GIẢI –  A Vinh Quang vs A Tài Btre 0-1

Trận 40

TRẬN 41 ĐÁ GIẢI –  A Tèo A vs A 555 Cần Thơ 1-0

TRẬN 42 ĐÁ GIẢI –  A Phúc Q7 vs A Có 0-1

TRẬN 43 ĐÁ GIẢI –  A Văn Điểm vs A Tú TG 1-0

Trận 44

TRẬN 45 ĐÁ GIẢI –  A Andy vs A Tú ĐN 0-1

TRẬN 46 ĐÁ GIẢI –  A Trung TG vs A Linh TN 1-0

Trận 47 – A Lợi vs A Phúc Q7

TRẬN 48 ĐÁ GIẢI –  A QTC vs A Tú Anh 1-0

TRẬN 49 ĐÁ GIẢI –  A Tèo B vs A Andy 1-0

TRẬN 50 ĐÁ GIẢI –  A Tâm ĐH vs A Tèo A 0-1

TRẬN 51 ĐÁ GIẢI –  A Văn Điểm vs A Lợi 1-0

TRẬN 52 ĐÁ GIẢI –  A Tú Anh vs A Trung TG 1-0 – hủy cược

TRẬN 53 ĐÁ GIẢI –  A Andy vs A Có 1-0 

TRẬN 54 ĐÁ GIẢI –  A Phúc Q7 vs A Tài Btre 1-0 

TRẬN 55 ĐÁ GIẢI –  A Tú Anh vs A Phúc Q7 1-0 

TRẬN 56 ĐÁ GIẢI –  A Vinh Quang vs A 555 Cần Thơ 1-0 

TRẬN 57 ĐÁ GIẢI –

TRẬN 58 ĐÁ GIẢI

TRẬN 59 ĐÁ GIẢI –  A Tèo A vs A Tính TG 0-1

TRẬN 60 ĐÁ GIẢI –  A An Trường Võ vs A Trung TG  0-1

TRẬN 61 ĐÁ GIẢI –  A 555 cần Thơ vs A Tú BH

TRẬN 62 ĐÁ GIẢI –  A QTC vs A Phúc Q7 0-1

TRẬN 63 ĐÁ GIẢI –  A Vinh Quang vs A Trung TG

TRẬN 64 ĐÁ GIẢI –  A Vinh Quang vs A Trung TG 0-1

TRẬN 65 ĐÁ GIẢI –  A Út 5 Dậu vs A Có

TRẬN 66 ĐÁ GIẢI –  A … vs A 555 Cần Thơ – 0-1

TRẬN 67 ĐÁ GIẢI –  A Tâm ĐH vs A Văn Điểm 1-0

TRẬN 68 ĐÁ GIẢI –  A An Trường Võ vs A Vinh Nghuyễn 1-0

TRẬN 69 ĐÁ GIẢI –  A Tài BT vs A Tú BH 1-0

TRẬN 70 ĐÁ GIẢI –  A Tính TG vs A Vinh Quang 0-1

TRẬN 71 ĐÁ GIẢI –  A Tèo A vs A Tâm 1-0

TRẬN 72 ĐÁ GIẢI –  A Có vs A Lợi 0-1

TRẬN 73 ĐÁ GIẢI –  A VInh Nguyễn  vs A QTC 0-1

TRẬN 74 ĐÁ GIẢI –  A Tú BH  vs A Văn Điểm

TRẬN 75 ĐÁ GIẢI –  A Tú Anh  vs A Tèo B

 

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]