Xem màu mạng gà P2 – Gà điều chân trắng


Phần 1 màu mạng gà chúng ta nói về gà khét và gà chuối, hôm nay sang phần 2 cùng nói về gà điều chân trắng nhé các bạn.

Điều chân trắng

Điều chân trắng

Đầu tiên thì nói về những con gà trên mạng của gà điều chân trắng là gà điều chân vàng, gà cú chân vàng, chuối chân vàng, khét chân vàng, khét bông chân vàng.

Điêu chân vàng

Điêu chân vàng

Cú chân vàng

Cú chân vàng

Chuối chân vàng

Chuối chân vàng

Khét chân vàng

Khét chân vàng

Khét bông chân vàng

Khét bông chân vàng

Xám chân vàng

Xám chân vàng

Trên là những con gà ăn gà điều chân trắng các bạn nên lưu ý cân nhắt kỹ khi gặp kèo này, và tiếp theo là những con gà dưới mạng của gà điều chân trắng ở đây mình chỉ nói tên ra chứ không để hình củ thể như trên, chắc các bạn cũng biết rồi. Thua gà điều chân trắng là gà chuối chân trắng hoắc chân xanh, gà que, gà ô các màu chân, gà điều chân xanh, điều bông chân xanh, gà xám vàng chân vàng, gà xám chân xanh hoắc chân trắng, gà vàng chân xanh hoắc chân trắng.

Tóm lại các màu mà điều chân trắng có thể ăn là:

+ Xám chân trắng hoặc xanh, xám vàng chân vàng.

+ Chuối chân trắng hoặc chân xanh.

+ Gà que, gà ô các màu chân

+ Điều chân xanh.

+ Gà vàng chân xanh hoặc trắng.

==> Xem tiếp phần 3 màu mạng gà nhạn TẠI ĐÂY

Chúc các bạn có thêm nhiều lựa chọn khi cáp kèo đá gà cựa sắt.

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]