Xem màu mạng gà P4 – Chuối chân xanh với điều chân xanh


Ở phần 4 này chúng ta sẻ nói về màu mạng của gà chuối chân xanh với gà điều chân xanh nhe anh em, theo kinh nghiệm của mình thì khoảng 80% các con gà chuối chân xanh sẻ ăn con gà điều chân xanh nhé,  lưu ý kết quả chỉ là 80% nhen mọi người, nếu 100% thì người ta giàu về cờ bác hết rồi.

Chuối chân xanh

Chuối chân xanh

Điều chân xanh

Điều chân xanh

Ngoại trừ gà điều vàng chân xanh thì kết quả ngược lại hoàn toàn. Quan trọng là làm sao có biết chính xác nó là điêu vàng chân xanh hay không .

Capture

Cám ơn các bạn đã theo dõi và xem bài viết trên https://xemdagatv2.com/

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]